Erklæring for leverandører

Vi må oppfordre våre leverandører om å overholde Cradle to Cradle®-politikk og spesifiserte krav som PSDR og REACH. Derfor vil vi be dem om å undertegne en erklæring om dette. Denne er vedlagt sammen med en separat produkterklæring for hvert råvareelement.

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email