EU-finansiering av økoinnovasjon

Hos Desso gleder vi oss over å motta EU-støtte fra deres program for finansiering av økoinnovasjon til våre Take Back™- og Refinity® -programmer.

Vi er meget takknemlige for denne støtten og ser på den som et fantastisk eksempel på at myndigheter og industri står sammen i støtten til Cradle to Cradle®-konseptet og den voksende bevegelsen i retning av den sykliske økonomien.

Desso's participation at Eco Innovation Programme

Våre mål er å:

1. Få implementert innhentings- og resirkuleringsplanen i seks europeiske land (BeNeLux, Frankrike, Tyskland og Storbritannia),
2. Samle inn 4 % av teppeavfall i kontraktmarkedet, dvs. 16 000 tonn per år, hvorav minst 50 % vil bli behandlet via vårt resirkuleringsprogram Refinity®,
3. Resirkulere 50 % av dette materialet,
4. Forhindre at 8 000 tonn teppeavfall går til deponier hvert år og
5. Utvikle en forretningsplan for mangfoldiggjøring av dette innsamlings- og resirkuleringsopplegget og gradvis oppjustering.

Vi må få dem til å forstå hvilken fordel dette er for samfunnet og miljøet. For å hjelpe oss med denne oppgaven vil vi samarbeide med andre ledende firmaer som er involvert i teppeindustrien for å gjøre vårt Take Back™-program mer kjent. 
   
For mer generell informasjon om Eco-Innovation-prosjektet igangsatt av EACI, se her

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email