Gå nye veier

For oss betyr kollektivt ansvar mange ting. Det omfatter vårt ansvar for en forretningsmodell som leverer suksess både når det gjelder kommersiell lønnsomhet og en positiv innvirkning på mennesker og miljøet.

Time for Change_Image

 
I en verden der ressursene blir knappere, er den lineære økonomien "ta, lag og kast" ikke bærekraftig. Det finnes en bedre måte, nemlig å endre bedrifter slik at produktene blir laget for å lages igjen på en sirkulær måte, akkurat som vi ser det i naturen. Vi mener at bedrifter har behov for å endre sine modeller til den sirkulære økonomien, der varer og materialer blir gjenbrukt og resirkulert.

I 2008, med inspirasjon fra Cradle to Cradle®-konseptet, staket toppteamet i Desso med sittende CEO Alexander Collot d'Escury og styreformann Stef Kranendijk ut selskapets nåværende kurs. Målet er at alle produkter skal lages i henhold til Cradle to Cradle®-prinsippene innen 2020.
 
Konseptet krever at selskaper anvender materialer og designer produkter på en måte som gjør dem positive for miljøet og for menneskenes helse. I grove trekk betyr dette bruk av positivt definerte materialer1) slik at varene kan returneres og at materialene kan resirkuleres og bli til nye kvalitetsprodukter gjennom to strømmer: teknisk eller biologisk. I den første blir materialene ført tilbake inn i produksjonsprosessen for å lage nye varer, mens i den andre kan de gå tilbake i jorden som næringsstoff.
 
I begge tilfeller fungerer materialene på samme måte som et naturlig, levende system, som for eksempel kirsebærtreet, ved å bruke alle materialene til ny vekst i en uendelig syklus.
 
Dette er dog ikke enkelt. Det finnes mange innviklede og strenge prosedyrer å overholde for å sikre at et produkt kan oppfylle de fem kriteriene som er fastsatt av overvåkerne for det Cradle to Cradle CertifiedCM-programmet og utformet av de to som sammen skapte konseptet: Professor Michael Braungart, en tysk kjemiker og tidligere Greenpeace-vitenskapsmann, og William McDonough, en arkitekt fra USA.

Hos Desso mener vi at vårt engasjement i Cradle to Cradle®-filosofien og overgangen til den sirkulære økonomien vil gjøre oss i stand til å bli mer effektive i bruken av naturlige ressurser, forbedre vårt miljømessige fotavtrykk og utvikle sunnere materialer i våre produkter, for til syvende og sist ha en positiv innvirkning på jordkloden og menneskene som lever der.

1) Positivt definert = alle ingredienser er sertifisert som enten grønne (optimale) eller gule (akseptable) i henhold til bedømmelseskriteriene under Cradle to Cradle®. Som beskrevet i Cradle to Cradle Certified©-programmet versjon 2.1.1, utarbeidet av MBDC september 2008, oppdatert januar 2011.

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email