Oppnådd med Cradle to Cradle®

For å slutte kretsløpet må man være i stand til å ta tilbake brukte varer og resirkulere eller gjenbruke materialene. Dette krever:

  • Utvikling av Take Back-teknologi for å motta brukte materialer og resirkulere disse.
  • Skaping av produkter med den rette renhet som kan resirkuleres på høye nivåer.

Nedenfor viser vi noen av milepælene i vår reise for å slutte kretsløpet og derved bringe oss nærmere vår Cradle to Cradle®-visjon for 2020.

MILEPÆL 1 - Vinne sølv

I 2010, bare to år etter starten på Dessos nye Cradle to Cradle®-strategi, mottok vi Cradle to Cradle®-sølvsertifisering for DESSO EcoBase®, en ny bakside for teppefliser. DESSO EcoBase®'-baksiden ble kontrollert opp mot tøffe kriterier for miljø og menneskenes helse, med 97 % av materialene klassifisert som positivt definert. Positivt definert betyr at alle ingredienser ble bedømt som enten grønne (optimale) eller gule (akseptable) i henhold til bedømmelseskriteriene for Cradle to Cradle®. Det polyolefinbaserte laget i DESSO EcoBase®-baksiden er 100 % trygt resirkulerbart i vår egen produksjonsprosess.

Silver Milestone_Image1

MILEPÆL 2 -DESSO Take Back™ og Refinity®  

Flere millioner kvadratmeter utslitte tepper kastes hvert år. Disse blir ofte brent eller lagt i avfallsdeponier, og dette betyr at verdifulle råmaterialer går tapt. I 2008 lanserte Desso sitt Take Back™-program, og ett år senere utviklet vi en innovativ separasjonsteknikk kalt DESSO Refinity®.

Gjennom Refinity® tar vi tilbake gamle tepper (med forbehold at de ikke inneholder PVC) og skiller garnet og andre fibre fra baksiden. Dette skaper to hovedstrømmer av materialer: garn som sendes tilbake til våre leverandører for resirkulering, og bitumen (for tiden det vanligste materialet for teppebaksider) som selges til vei- og taktekkingsindustrien. Alle fragmenter som ikke kan resirkuleres blir brukt som sekundært brennstoff i sementindustrien.

De som sender tilbake tepper og deltar i programmet vårt får et Take Back™-sertifikat som garanti for at materialet blir resirkulert i overensstemmelse med Cradle to Cradle®-prinsipper.

MILEPÆL 3 - Bruke resirkulert garn  

En av våre leverandører, Aquafil, har utviklet en patentbeskyttet teknologi for gjentatt resirkulering av gammelt Polyamid 6-garn fra brukte tepper til nytt materiale kalt ECONYL®.

I dag har over 50 %1) av vårt utvalg av teppefliser ECONYL®-garn. Det er laget av 100 % regenerert nylon, inkludert brukt garn fra forbrukere fra DESSOs Refinity®-anlegg.

1) Denne halveringen er sett i forhold til salgsvolumet i 2012 for tilgjengelige produkter med ECONYL®-garn i innsamlingen av kommersielle teppefliser. Prosentandelen av resirkulert innhold varierer etter produkt og farge. Hvis du vil finne ut hvor stor prosentandel av ECONYL®-garn en farge har, kan du gå til nettsiden vår.

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email