Sirkulær økonomi

Verdensøkonomien er blitt basert på den lineære modellen ”ta, lag og kast”, som nå er truet på grunn av den begrensede tilgangen på naturlige ressurser for å møte økende etterspørsel, problemet med klimaendringer og giftighet i materialer.

Desso circular economy

 
Vekstlandene i Asia, Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten er forventet å løfte tre milliarder mennesker ut av fattigdommen i de neste tiårene, hvilket sannsynligvis vil skape stadig økende etterspørsel etter forbruksvarer fra de nye middelklassene.

Imidlertid vil ikke jordkloden være i stand til å tåle den sterke veksten i økonomisk aktivitet og bruken av ressurser dette kommer til å generere - hvis ikke en ny og mer miljømessig positiv forretningsmodell der materialer forvaltes på en mer ansvarlig måte blir skapt.
 
Det finnes et alternativ, nemlig den sirkulære økonomien, som ved sin intensjon og design er et konserverende eller regenererende system.
 
Desso, med den sirkulære økonomiske modellen som er formet rundt Cradle to Cradle®-design, har et godt utgangspunkt for å dra nytte av denne industrielle innovasjonen. Den nye rapporten Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition 1), som ble utgitt i januar 2012 av Dame Ellen MacArthur, grunnleggeren av the Ellen MacArthur Foundation, erklærer at den sirkulære økonomien "terstatter oppfatningen "utgått" med bevaring, vrir fokuset mot bruken av fornybar energi, eliminerer bruken av giftige kjemikalier som forringer mulighetene for gjenbruk, og går i retning av eliminering av avfall gjennom den overlegent gode designen av materialer, produkter, systemer og, innenfor dette, forretningsmodeller."
 
Videre har rapporten, som ble produsert i samarbeid med McKinsey & Co., beregnet at forretningsforetak i EU kan spare 630 milliarder USD / 464 milliarder EUR i året (nesten 4 % av EUs årlige BNP) ved å gå over til sirkulær økonomi.
 
En annen rapport kalt Towards the Circular Economy Volume 21), som ble produsert av the Ellen MacArthur Foundation og McKinsey i 2013, satte innvirkningen av sirkulære modeller på forbrukervareindustrien i fokus. Den fant at denne sektoren alene representerte en økonomisk mulighet verdt 700 milliarder USD / 516 milliarder EUR.
 
Desso forblir en av pionerene i den sirkulære økonomien, og leverer kasusmateriale til Ellen MacArthur Foundation og mange andre.

”Det er en stor glede for oss å konstantere mer og mer interesse i den sirkulære økonomimodellen som en ny, positiv vei fremover for bedrifter og samfunn. Hos Desso er vi allerede inne i det femte året i et omfattende program for å endre vår forretningsmodell på denne måten. Den sammenfaller med vår kjernevisjon, nemlig å levere produkter som forbedrer folks helse og velvære, og i tillegg har en positiv innvirkning på miljøet.”

Alexander Collot d’Escury, adm. dir for Desso

Rapporten siterte Desso som en pioner for denne endringen.

"Etter å ha kjøpt selskapet, ble ledelsen inspirert av Cradle to Cradle®-bevegelsen, og besluttet å investere i Cradle to Cradle®-sertifisering for hele bedriften. Dessos brede omfavnelse av sirkulær økonomi har drevet frem vår omsetningsvekst, og har vært et viktig signal for inspirasjon og innovasjon for både ansatte og kunder.

1) Begge rapportene er tilgjengelige på: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email