Hvorfor Desso?

I vår visjon på konsernbasis har vi ett mål: “Hvordan få gulvet til å jobbe for din helse og ditt velvære”.

Why Desso


Folk tilbringer 90 % av sin tid innendørs, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for å sikre at deres innendørs omgivelser gjør dem så sunne og produktive som mulig. Dette målet får sin substans i en fire-pilars strategi bestående av overlegent god drift, innovasjon, ekspansjon (både inn i nye geografiske områder og i ennå uutforskede kundemarkeder), samt god kommunikasjon.

Vi etterstreber alltid å sette kunden først og forsikre oss om at vi forstår hva de trenger. På grunnlag av denne innsikten i kundebehovene kan vi skape fremdrift i vårt innovasjonsarbeid via tre nøkkelområder:

1. Kreativitet og design  - levere vinnerprodukter som oppnår de ønskede resultater
2. Funksjonalitet- legge til funksjoner som gjør våre produkter fremtredende, med forbedring av helse og velvære
3. Cradle to Cradle®  - skape en ny forretningsmodell som leder til sunnere produkter og utvikle vår dyktighet innen resirkulering og gjenbruk av materialer

Det er gjennom denne typen innovasjon at vi kan levere fantastiske produkter, yte overlegent god kundeservice og verne om vårt ansvar overfor samfunnet og miljøet. 

Vi har nye og spennende utfordringer når det gjelder å tilfredsstille våre kunders behov i eksisterende markeder (kommers, forbruker, hotell/restaurant, sjøfart, luftfart og sport) i tillegg til nye kanaler med stort potensial (som helse og undervisning) og nye geografiske områder (som Latin-Amerika og Russland). 

I siste instans ønsker vi å være verdenslederen innen produksjon av miljøansvarlige gulvprodukter og sportsbaner, med enestående verdi i design og funksjonalitet. Dette skal være vårt bidrag til menneskers helse og velvære.

Alexander Collot d'Escury (CEO Desso Group)

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email