Forretningskonsept

Vår oppgave er å sikre at vi utvikler unike produkter som gir et betydelig forbedret innemiljø, med maksimale forbedringer i menneskers helse og velvære. Slik vil de også kunne yte maksimalt.

Det hele drives frem av vårt innovasjonsprogram som er basert på tre søyler: Kreativitet, funksjonalitet og Cradle to Cradle®-design. Vi ønsker at alle våre produkter skal være designet i samsvar med Cradle to Cradle®-prinsippene innen 2020. Da vil vi kunne gå over fra en lineær "ta, lag og kast"-økonomi til en sirkulær økonomi. Her designes produktene slik at de kan demonteres etter at de har utspilt sin rolle, og materialene kan brukes på ny eller resirkuleres. På denne måten vil lønnsomheten vår øke, og vi vil stå sterkere hvis ressursene på lang sikt blir vanskeligere tilgjengelige. Dette vil også gjøre oss i stand til å leve opp til våre høye standarder når det gjelder ansvar for miljøet.

Våre verdier, etiske retningslinjer og prinsipper for eierstyring og selskapsledelse fastsetter grunnlaget for vår forretningsdrift og skaper dermed rammeverket for våre aktiviteter. Vårt mål er at vi gjennom vår forretningsstrategi skal bli den ledende leverandøren av tepper i alle våre markeder og ulike kundesegmenter. Vårt fokus på utmerket drift, nytenkning, ekspansjon både geografisk og salgskanalmessig samt kommunikasjon gjør oss i stand til å nå våre mål.

Vårt lederteam setter inspirerende mål for oss alle og motiverer våre ansatte til å strekke seg lengre og nå nye ambisiøse mål. Våre ledere er bindeleddet mellom våre uttalte strategiske målsetninger og den handling som kreves for å nå dem. De er drivkraften bak vår suksess.

NOORS_Graph business concept.jpg

 

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email