Inneluftsliv [The Great Indoors]

DESSOs kampanje for helse og velvære

The Great Indoors

 

For å støtte målene til EUs kampanje Year of Air har DESSO lansert sin egen kampanje kalt «Inne i miljøet». Kampanjens formål er å øke bevissthet på farene relatert til dårlig inneluft og demonstrere hva bedrifter og innovasjon kan gjøre med dette.

Dessos bedriftsmål er å få gulvet til å «jobbe for helse og velvære» [make the Floor work for our Health and Wellbeing], da folk i følge tilbakemeldinger fra kunder tilbringer 90 prosent av tiden sin innendørs. Målet utfylles av en strategi som er bygget på fire søyler: innovasjon (kreativitet, funksjonalitet og Cradle to Cradle®), driftsutmerkelse, utviding av marked (kundesegmenter som for eksempel utdanning, samt nye regioner som for eksempel Sør-Amerika) og solid kommunikasjon.

Strategien er basert på det å forstå kundens behov, og å gå enda et skritt videre ved å utvikle innovative produkter som bidrar til menneskers helse og velvære. Dessos utvikling av mer miljøvennlige Cradle to Cradle®-materialer er et godt eksempel på dette. I produktporteføljen for «helse og velvære» finnes det banebrytende teppet DESSO AirMaster®. Det reduserer mengden finstøv i innendørsluft, noe som bidrar til å åpne nye markeder for Desso og endre menneskers oppfatning av hvordan materialene i bygningene der vi oppholder oss kan forbedre livskvalitet.

«Siden vi i gjennomsnitt tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs, er luftkvaliteten innendørs avgjørende for oss. Derfor er Dessos visjon «å få gulvet til å jobbe for helse og velvære».Vi må gjøre alt vi kan for å forbedre menneskers liv i bygningene der vi oppholder oss.»

Alexander Collot d’Escury, adm. dir, DESSO

Verdens helseorganisasjon anslår at to millioner mennesker dør hvert år fordi de inhalerer små partikler fra forurensning innendørs og utendørs1).

Bedre luftkvalitet innendørs øker dessuten produktiviteten for arbeidere. En studie utført av William Fisk ved Lawrence Berkeley National Laboratory2) i California viste at den økonomiske innvirkningen som følger av økt produktivitet på grunn av forbedret luftkvalitet innendørs kan gi opptil 0,5 til 5 prosent produktivitetsøkning for arbeidere, med besparelser på mellom 20 og 200 milliarder USD.

Det europeiske miljøbyrået anslår kostnadene relatert til dårlig luftkvalitet til 630 milliarder EUR for helsevern og 169 milliarder i tapt produktivitet hvert år3).

«Vi har fått vite at organisasjoner kan redusere sykefravær vesentlig ved å forbedre luftkvaliteten innendørs. For store selskaper kan dette gi vesentlige kostnadsbesparelser og store forbedringer i produktiviteten. Målet med kampanjen «Inneluftsliv» er å øke menneskers bevissthet på hvor viktig det er å forbedre forholdene på stedene der vi tilbringer så mye tid. I år fokuserer vi på innendørs luftkvalitet, som er helt avgjørende. Vi ønsker å stimulere til debatt og nye ideer innen forretningsaktivitet og design når det gjelder nye produkter og bygninger som gir maksimal forbedring av menneskers helse og velvære.»

Alexander Collot d’Escury, adm. dir, DESSO

1) WHO, Tackling the global clean air challenge, 26 September 2011, News Release.
2) William J. Fisk og Arthur H. Rosenfeld ved Lawrence Berkeley National Laboratory i California i USA
3)  «Most EU city dwellers suffer bad air days», Euractiv.com, 24. september 2012. http://www.euractiv.com/sustainability/third-eu-city-dwellers-suffer-ba-news-514957

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email