Kjerneverdier

Vi er stolte av mangfoldet i vår stab. Mangfoldighet beriker foretaket på så mange måter.

Men, som med alle internasjonale selskaper, må det finnes noe som binder det hele sammen. I vårt tilfelle er det våre seks kjerneverdier som fungerer som konsernets sammensveisende "lim".

NOORS_Graph-six-core-values_voorWeb.jpg

Disse er våre ledestjerner som peker ut kursen for våre langsiktige strategier og målsetninger. De er en permanent del av vår daglige atferd og beslutningsprosesser, og vi er overbevist om at de også definerer hvor unike vi er sammenlignet med våre konkurrenter. Vi er stolte av våre kjerneverdier!

1. Kundefokus

Vi er 100 % engasjert i å gjøre det som er riktig for våre kunder. Vi ønsker at de skal komme tilbake til oss gang på gang, og at de skal anbefale oss til andre. For å gjøre dette punktet så tydelig som mulig laget vi slagordet "Gulvet er ditt". Slik understreker vi det faktum at vi setter våre kunders ønsker i sentrum av våre operasjoner og vår tankegang - hvert sekund på dagen.

Til daglig opprettholder vi vårt kundefokus ved å:

 • Ha en leveransekjede som er "flinkest i klassen".
 • Være kompromissløse når det gjelder kvaliteten på våre produkter og løsninger samt servicen vi tilbyr.
 • Forske på og fullt ut forstå våre utvalgte markeder.
 • Utløse nye idéer gjennom kreativt samspill med topparkitekter og -designere via vår unike plattform Circles of Architects®.
 • Jobbe med kunder for å bygge langsiktige partnerskap til felles gagn.
 • Forstå hvordan våre forretningsbeslutninger vil påvirke våre kunder.
 • Overholde våre løfter og forpliktelser.

2. Sunn fornuft

Vi foretrekker å ta den enkleste og raskeste veien for å realisere våre målsetninger. Vi oppmuntrer alle våre ansatte til å bruke sunn fornuft tuftet på egne meninger til å levere vellykkede resultater. Det hele dreier seg om å finne de beste løsningene og idéene som vil bevege oss framover mest mulig på kortest mulig tid. Vi stoler på den brede erfaringen og kunnskapen til våre ansatte. Forestill deg at kun Desso vet hva Desso vet.

3. Integritet

For oss er tillit en del av kjernen til god forretningsdrift. Derfor anser vi integritet som en avgjørende kjerneverdi. Det dreier seg om å være åpne, ærlige og til enhver tid vise respekt overfor våre kolleger, kunder og interessenter.

4. Gründerånd og ambisjon

Vi hviler aldri på våre laurbær. Forretningslivet kan være tøft, og man må hele tiden tilpasse seg i en verden i rask endring, dekke sin kundes behov og fange opp muligheter for nye markeder. Gründere er tilpasningsdyktige, klare til å ta risikoer og er sultne på suksess. De er ekstremt flinke til å se nye muligheter og utvikle talent. Hos Desso tror vi at alle kan utvikle sin egen gründerånd. Derfor har vi gjort det til en kjerneverdi. Vi kombinerer dette med verdien av ambisjoner, fordi vi forventer av våre folk at de følger opp sine beste idéer og gjør dem til virkelighet.

5.Eierskap og bemyndigelse

Den beste måten å engasjere våre ansatte på, er å stole på at de vil ta de rette avgjørelsene. Vi kaller dette eierskap og bemyndigelse. Det betyr at hver eneste av de ansatte hos Desso har ansvar for å oppnå best mulige resultater, benytte seg av og styrke sine ferdigheter, samarbeide godt med sine kolleger, utvikle nye idéer og løsninger og bidra til handlekraften, energien og kreativiteten i organisasjonen i sin helhet.

6. Kollektivt sosialt ansvar og Cradle to Cradle®

For oss betyr kollektivt sosialt ansvar mange ting. Det omfatter vårt ansvar overfor mennesker, lønnsomhet og jordkloden. Gjennom vårt engasjement i kreativitet, funksjonalitet og Cradle to Cradle®-design, er vi oppfinnere av en ny forretningsmodell som vi tror vil bringe verdi til kunder, aksjonærer, samfunn og de fremtidige generasjonene som vil være avhengige av at denne jordkloden kan opprettholde deres helse, rikdom og lykke.
I det daglige viser vi vårt kollektive sosiale ansvar ved:

 • Å respektere kulturen, tradisjonene og reglene i de landene vi driver vår virksomhet i
 • Åpenhet og ærlighet i vår kommunikasjon med alle våre interessenter
 • Å ha mot til å uttrykke våre meninger
 • Å ta personlig ansvar for våre handlinger
 • Å utføre våre plikter etter beste evne og med integritet
 • Å videreformidle vår fremgang i oppnåelsen av våre Cradle to Cradle®-mål.

Cradle to Cradle®-visjon: Siden 2008 har vi hele tiden konsentrert oss om at alle våre produkter skal være designet i henhold til Cradle to Cradle-designprinsippene innen 2020. Dette konseptet, som er inspirert av naturens kontinuerlige syklus, krever at selskaper anvender materialer og designer produkter på en måte som gjør dem positive for miljøet og for menneskenes helse.

 • Del denne siden
 • twitter
 • linkedin
 • facebook
 • email